Disclaimer

Deze website geeft tips over hoe je met je e-mail adres geld kunt verdienen. Het gebruik van deze infromatie is geheel op eigen risico.

Aansprakelijkheid

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk als de genoemde spaarprogramma's niet tot uitbetaling overgaan. Ook is de eigenaar van deze website niet aansprakelijk als er bij de genoemde spaarprogramma's datalekken (zoals ongeoorloofde verspreiding van persoonsgegevens ) hebben plaatsgevonden. Ook voor overige schade veroorzaakt door gebruik van de tips op deze website wordt geen aansprakelijkheid genomen.

Correctheid van gegevens

Hoewel de eigenaar van deze website zoveel mogelijk aandacht aan de content op deze website besteedt, kunnen er in de gegevens van de spaarprogramma's fouten zijn geslopen. Bijvoorbeeld in het aantal mails dat per maand door een spaarprogramma wordt gemaild en de vergoeding hiervoor.

Ranking

De ranking van de spaarprogramma's is uitgedrukt in 1 t/m 5 sterren. Deze ranking is een ranking die de eigenaar van deze website heeft gegeven op basis van persoonlijke ervaringen met de spaarprogramma's. Zo krijgen betaalprogramma's die al tot uitkering zijn overgegaan een hogere ranking. ook spaarprogramma's die veel mails sturen en waar dus op kortere termijn een bedrag bij elkaar gespaard kan worden krijgen een hogere waardering. De ranking is geen statisch gegeven en kan dus wijzigen na verloop van tijd.

Onafhankelijkheid

Deze website is een hobby initiatief van een hobby mail-klikker. De website is niet gesponsored door welk spaarprogramma dan ook en is derhalve onafhankelijk. Er is dus niet door spaarprogramma's betaald voor een hogere ranking.